Häng med på ett bibelstudium Uttrycket Förlag, c/o Sven Reichmann, Pinnharvsgatan 1 B bv,  43147 Mölndal.  Mail:  info@uttrycket.se Publicering och marknadsföring sker numera i samarbete med XP-Media, förlaget med Folkbibeln

Du är välkommen att ta del av bibelundervisning i form av böcker, artiklar och manus samt inspel­ningar av ljud och video. I tiden sträcker sig materialet från tidigt 1980-tal till nutid. Utgångna böcker, ljudinspelningar och video går att ladda ner gratis.

Min stora önskan är att få berätta om nådens och allmaktens Gud för en självisk och lidande värld. Jag har velat göra undervisningen så bibeltrogen som möjligt. Jag har utgått från Bibeln i dess helhet, även grundtexter, utan att försöka göra några liberal­teologiska ”förbätt­ringar” Håll till godo!

Uttrycket Förlag Kristen undervisning av Sven Reichmann