Sven Reichmann

Välkommen till Uttrycket - en sajt med gedigna bibelstudier!

En webbplats med artiklar, böcker och inspelningar av och med bibelläraren Sven Reichmann.

I tiden sträcker sig materialet från tidigt 1980-tal till en god bit in på 2000-talet. Svens stora önskan var att få berätta om nådens och allmaktens Gud för en självisk och lidande värld och strävade alltid efter att göra undervisningen så bibeltrogen som möjligt. 

Sven utgick från Bibeln i dess helhet, även grundtexter, utan att försöka göra några egna ”förbättringar” av texterna. Vi hoppas detta material skall vara till välsignelse för dig personligen, för din bibelförståelse och för din kristna tro!