Välkommen till Uttrycket.se - inspelningar med bibellärare Sven Reichmann!

I Uttrycket.se hittar du artiklar, böcker och inspelningar av bibelläraren Sven Reichmann. I tiden sträcker sig materialet från tidigt 1980-tal till en god bit in på 2000-talet. Svens stora önskan var att få berätta om nådens och allmaktens Gud för en självisk och lidande värld och strävade alltid efter att göra undervisningen så bibeltrogen som möjligt. Sven utgick från Bibeln i dess helhet, även grundtexter, utan att försöka göra några egna ”förbättringar” av texterna. Vi hoppas detta material skall vara till välsignelse för dig personligen, för din bibelförståelse och för din kristna tro!

NYTT MATERIAL:
Nu finns hela undervisningsserien med Sven från 1987 utlagd. Den består av 18 lektioner + en extraföreläsning som mycket berör den yttersta tiden. Titeln på denna serie är "Evangelium för ensamma" men materialet passar för alla! Via denna länk kommer du direkt till denna undervisningsserie.

Prenumerera på Uttrycket.se RSS