Välkommen till nya Uttrycket.se!

OBS! Vi har nu sorterat många tidigare "dåligt" inspelningar på samma sätt som Sven själv sorterade dessa i gamla Uttrycket.se. De nya mapparna med detta material är dessa:

Ett rent och friskt samvete
Fortbildning för själavårdare
Häljared
I begynnelsen var Slumpen
Israel
Israels utkorelse - till vad
Jesu frälsningsverk
Kompendium för Exilens böcker
Något om meningen med livet och historien
Sionismen
Skilsmässan judendom-kristendom
Två bibelstudier om Israel
Är Gamla testamentet förlegat

Prenumerera på Uttrycket.se RSS