Lite information om Sven Reichmann

Sven ReichmannSven Reichmann föddes 1939, växte upp i Göteborg, blev student 1958, kom till tro 1965, fick läkarlegitimation 1968, blev medicine doktor 1971. I det medicinska facket arbetade han som lärare och forskare i anatomi och som röntgenläkare. Sven fick även en del erfarenheter från geriatrik, psykiatrisk långvård och vård av alkoholister. Den medicinska bakgrunden, särskilt forskarutbildningen, betydde mycket för hans uppgift som förkunnare.

Sven gifte sig 1963 med Marianne. De fick två barn och fem barnbarn. 1983 lämnade Sven läkarbanan för att på heltid ägna sig åt bibelundervisning och själavård. När han började studera medicin tänkte han sig först att bli psykiater, men redan under kursens början insåg han att han inte skulle orka vara så öppen inför smärtan hos så många människor som man måste möta varje dag så det blev röntgen i stället. Som troende kristen kom han senare att möta och lyssna till många som kört fast i sina liv. I början försökte han mest förstå andras kriser och problem utifrån sina kunskaper i psykiatri.

Med tiden upptäckte Sven att Bibeln har en människokunskap som är mer allsidig och realistisk. När han använde den kunde människor förstå sin situation på ett klarare sätt än genom mänsklig psykologi, och de kunde få hjälp genom bön och förbön. Detta uppmuntrade Sven till att läsa Bibeln mer systematiskt och med tiden började han undervisa om det han hade funnit. Jesu frälsningsverk omfattar all sorts försoning. Man kan få hjälp att förlåta andra så att man kan gå ut ur sina besvikelser, sin bitterhet eller sina depressioner. Man kan försonas med sig själv och med att livet blev som det blev. Allt detta kan man be Gud om hjälp med i Jesu namn, och det är oerhört stort!

Med tiden kom Sven att också studera frågan om Gud har planerat världshistorien och då kom Israels folk och dess utkorelse att dra uppmärksamheten till sig. Detta blev ett andra huvudspår för Sven där Gamla testamentet kom i förgrunden. I sådana studier blir eskatologin ofta en viktig fråga där många har försökt att skriva historieböcker i förväg. Sven har velat undvika detta som han såg som en fallgrop. I stället satsade Sven på att studera Guds tankar och hans vägar. Fariseerna på Jesu tid visste allt om Messias. De hade skrivit sin lära om Messias i förväg. Därför kände de inte igen honom när han stod där.

Sven Reichmann lämnade detta jordeliv våren 2018 för att vara hos vår Herre och Gud.

Du kan läsa mer om Sven på Wikipedia