Välkommen till nya Uttrycket.se!

OBS! Vi har nu sorterat många tidigare osorterade inspelningar på samma sätt som Sven själv sorterade dessa i gamla Uttrycket.se.

I denna webbplats hittar du artiklar, böcker och inspelningar av bibelläraren Sven Reichmann. I tiden sträcker sig materialet från tidigt 1980-tal till nutid.

Svens stora önskan var att få berätta om nådens och allmaktens Gud för en självisk och lidande värld. Han strävade efter att göra undervisningen så bibeltrogen som möjligt. Han utgick från Bibeln i dess helhet, även grundtexter, utan att försöka göra några egna ”förbättringar” av texterna.

Vi hoppas detta material skall vara till välsignelse för dig personligen, för din bibelförståelse och för din kristna tro!