Välkommen till nya Uttrycket.se!

Nyhet Vi har nu sorterat många tidigare "dåligt" sorterade inspelningar på samma sätt som Sven själv sorterade dessa i gamla Uttrycket.se. De nya mapparna med detta material är dessa:

// Ett rent och friskt samvete // Fortbildning för själavårdare // Häljared // I begynnelsen var Slumpen // Israel Israels utkorelse - till vad? // Jesu frälsningsverk // Kompendium för Exilens böcker // Något om meningen med livet och historien // Sionismen // Skilsmässan judendom-kristendom // Två bibelstudier om Israel // Är Gamla testamentet förlegat? //

I denna webbplats hittar du artiklar, böcker och inspelningar av bibelläraren Sven Reichmann. I tiden sträcker sig materialet från tidigt 1980-tal till nutid.

Svens stora önskan var att få berätta om nådens och allmaktens Gud för en självisk och lidande värld. Han strävade efter att göra undervisningen så bibeltrogen som möjligt. Han utgick från Bibeln i dess helhet, även grundtexter, utan att försöka göra några egna ”förbättringar” av texterna.

Vi hoppas detta material skall vara till välsignelse för dig personligen, för din bibelförståelse och för din kristna tro!