Välkommen till Uttrycket.se - inspelningar med bibellärare Sven Reichmann!

I Uttrycket.se hittar du artiklar, böcker och inspelningar av bibelläraren Sven Reichmann. I tiden sträcker sig materialet från tidigt 1980-tal till en god bit in på 2000-talet. Svens stora önskan var att få berätta om nådens och allmaktens Gud för en självisk och lidande värld och strävade alltid efter att göra undervisningen så bibeltrogen som möjligt. Sven utgick från Bibeln i dess helhet, även grundtexter, utan att försöka göra några egna ”förbättringar” av texterna. Vi hoppas detta material skall vara till välsignelse för dig personligen, för din bibelförståelse och för din kristna tro!


NYTT MATERIAL:
• Mars 2023: Kompletterande material till serien Sanningen I 1996, del 1 och 2. Via denna länk kommer du direkt till detta material.

• Februari 2023: Det glada budskapets glädje, från Dalkarlså Folkhögskola1990, 4 delar. Via denna länk kommer du direkt till denna undervisningsserie.

• Januari 2023: Evangelium för ensamma, från 1987, 19 delar, materialet passar för alla! Via denna länk kommer du direkt till denna undervisningsserie.